شعر و ادبیات

شامل:

کتابهای شعر فارسی و یا ترجمه 

پند و حکمت    


آیدا درخت و خنجر و خاطره

آیدا درخت و خنجر و خاطره

نویسنده: احمد شاملو
مترجم:
ناشر: انتشارات مروارید
سال چاپ: 1356
نوبت چاپ:

20,000تومان

ادبیات از نظر گورکی

ادبیات از نظر گورکی

نویسنده: ماکسیم گورکی
مترجم: ابوتراب باقرزاده
ناشر: انتشارات شبگیر
سال چاپ: 2536<..

40,000تومان

ادبیات چیست ؟

ادبیات چیست ؟

نویسنده: ژان پل سارتر
مترجم: مصطفی رحیمی
ناشر: زمان
سال چاپ: 1352
نوبت چاپ: او..

25,000تومان

از پاریز تا پاریس

از پاریز تا پاریس

نویسنده: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
مترجم:
ناشر:
سال چاپ: 1355
نوبت چاپ: دو..

40,000تومان

اندرزنامه رودکی

اندرزنامه رودکی

نویسنده: رودکی
مترجم:
ناشر: نشریات عرفان - دوشنبه
سال چاپ: 1991
نوبت چاپ:

100,000تومان

باغ آینه

باغ آینه

نویسنده: احمد شاملو
مترجم:
ناشر: انتشارات مروارید
سال چاپ: 1356
نوبت چاپ: چها..

25,000تومان

بوستان سعدی

بوستان سعدی

نویسنده:
مترجم:
ناشر: انتشارات امیرکبیر
سال چاپ: 1364
نوبت چاپ: دوم
قطع ک..

100,000تومان

تاریخ ادبیات ایران

تاریخ ادبیات ایران

نویسنده: دکتر رضا زاده شفق
مترجم:
ناشر:
سال چاپ: 1313
نوبت چاپ: اول
قطع ک..

45,000تومان

تاملی در شعر احمد شاملو

تاملی در شعر احمد شاملو

نویسنده: تقی پور نامداریان
مترجم:
ناشر: انتشارات آبان
سال چاپ: 1357
نوبت چاپ:..

25,000تومان

تحفه سامی

تحفه سامی

نویسنده: سام میرزای صفوی
ناشر: انتشارات فروغی
سال چاپ: 1352
قطع کتاب: وزیری
نو..

95,000تومان

تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان

تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان

نگارش: دکتر سید علیرضا نقوی
ناشر: انتشارات علمی
سال چاپ: 1347
قطع کتاب: وزیری
..

150,000تومان

تراژدی قدرت در شاهنامه

تراژدی قدرت در شاهنامه

نویسنده: مصطفی رحیمی
ناشر: انتشارات نیلوفر
سال چاپ: 1369
نوبت چاپ: اول
قطع کتا..

75,000تومان

تفسیری بر سرخ و سیاه ستندال

تفسیری بر سرخ و سیاه ستندال

نویسنده: کریستین کلن
مترجم: محمد تقی غیاثی
ناشر: انتشارات امیرکبیر
سال چاپ: 2535<..

35,000تومان

جاودانه ایرج میرزا

جاودانه ایرج میرزا

نویسنده: باهتمام غلامرضا ریاضی
مترجم:
ناشر: انتشارات آبان
سال چاپ: 2535
نوبت ..

75,000تومان

خاقانی شاعری دیرآشنا

خاقانی شاعری دیرآشنا

نویسنده: علی دشتی
مترجم:
ناشر: انتشارات امیرکبیر
سال چاپ: 1340
نوبت چاپ: اول<..

110,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 97 (7 صفحه)