داستان ایرانی

آزاده خانم و نویسنده اش

آزاده خانم و نویسنده اش

نویسنده: رضا براهنی
ناشر: انتشارات قطره
سال چاپ: 1376
نوبت چاپ: دوم
قطع کتاب: ..

60,000تومان

آسمان ریسمان

آسمان ریسمان

نویسنده: محمد علی جمال زاده
مترجم:
ناشر: کانون معرفت
سال چاپ: 1356
نوبت چاپ: ..

100,000تومان

آواز کشتگان

آواز کشتگان

نویسنده: رضا براهنی
ناشر: نشر نو
سال چاپ: 1362
نوبت چاپ: اول
قطع کتاب: رقعی

70,000تومان

از این ولایت

از این ولایت

نویسنده: علی اشرف درویشیان
مترجم:
ناشر: انتشارات شبگیر
سال چاپ: 1356
نوبت چاپ..

15,000تومان

از خم چمبر

از خم چمبر

نویسنده: محمود دولت آبادی
مترجم:
ناشر: انتشارات پیوند
سال چاپ: 2536
نوبت چاپ:..

18,000تومان

از خواب تا بیداری

از خواب تا بیداری

نویسنده: زردشت اعتماد زاده
مترجم:
ناشر: انتشارات نیل
سال چاپ: 1376
نوبت چاپ: ..

40,000تومان

از عصر شتر تا عصر موتور

از عصر شتر تا عصر موتور

نویسنده: ابوالقاسم حالت
مترجم:
ناشر: انتشارات گوتنبرگ
سال چاپ: 1356
نوبت چاپ:..

25,000تومان

اسپارتاکوس

اسپارتاکوس

نویسنده: هوارد فاست
مترجم: ابراهیم یونسی
ناشر: انتشارات امیر کبیر
سال چاپ: 1341

90,000تومان

اسیر خاک

اسیر خاک

نویسنده: فریدون تنکابنی
ناشر: انتشارات شازده کوچولو
سال چاپ: 1357
نوبت چاپ: سوم

25,000تومان

امشب دختری میمیرد

امشب دختری میمیرد

نویسنده: ارونقی کرمانی
مترجم:
ناشر:
سال چاپ: 1350
نوبت چاپ: 1
قطع کتاب: ر..

250,000تومان

اندیشه

اندیشه

نویسنده: محمد حجازی
مترجم:
ناشر: انتشارات ابن سینا
سال چاپ: 1343
نوبت چاپ: هف..

40,000تومان

ایلخچی

ایلخچی

نویسنده: غلامحسین ساعدی
مترجم:
ناشر: انتشارات امیرکبیر
سال چاپ: 1357
نوبت چاپ..

45,000تومان

با بچه های ده خودمان

با بچه های ده خودمان

نویسنده: منصور یاقوتی
ناشر: انتشارات پیوند
سال چاپ: 1358
نوبت چاپ: پنجم
قطع کت..

20,000تومان

با بچه های مدرسه بهرنگ

با بچه های مدرسه بهرنگ

نویسنده: محمد عزیزی
مترجم:
ناشر:
سال چاپ: 1359
نوبت چاپ: اول
قطع کتاب: رق..

15,000تومان

بافته های رنج

بافته های رنج

نویسنده: علی محمد افغانی
ناشر: انتشارات امیرکبیر
سال چاپ: 1361
نوبت چاپ: اول
ق..

45,000تومان

نمایش 1 تا 15 از 93 (7 صفحه)